Monday, October 8, 2018

cyfiawnder

Mae gynnon ni Brett Kavanaugh yn y Llys Goruchaf. Roedd o a'i deulu druan yn gorfod dioddef erledigaeth erchyll anghredadwy ers iddo gael ei enwi gan yr Arlywydd Trump wythnosau'n ôl. Hynod o falch nad ydy o wedi tynnu'n ôl, ond sefyll yn gadarn a dewr. Tywalltwyd cawod o weddïau arno fo a'i deulu drwy gydol y frwydr. Cyfiawnder a enillodd. Pob bendith iddyn nhw.

No comments: