Tuesday, October 9, 2018

hwyl fawr i miss page

Bydd Miss Page yn symud i Minnesota. Ces i a'r gŵr ginio bach efo hi ynghyd â rhai ffrindiau mewn tŷ bwyta. Roedd Miss Page yn byw yn y dref yma am flynyddoedd ers iddi ymddeol fel cenhades yn Ffrainc. Daeth yma i ofalu am ei rhieni oedrannus yn y cartref henoed, ond wedi iddyn nhw farw, penderfynodd hi symud yn ôl i'w thref enedigol yn y gogledd. A hi a ddysgodd Ffrangeg i fy merch. Bydd yn rhyfedd yn yr eglwys hebddi hi. Gyda llaw, ces i ostyngiad i'r henoed am y tro cyntaf!

No comments: