Friday, October 16, 2020

gwir neu ddychan


Mae'n mynd yn anos fyth wybod ydy newyddion Babylon Bee yn wir neu ddychan. Unwaith gwireddwyd un o'u herthyglau, syndod i'r staff hyd yn oed.

Eu herthygl: "Dwedodd Joe Biden na fyddai'n datgelu ei bolisi nes iddo gael ei ethol yn Arlywydd."

Yna, ychydig ddyddiau wedyn dwedodd o ddifri na fyddai'n dweud a fyddai fo'n pacio'r Goruchaf Lys neu beidio.

Ffynhonnell chwerthin ydyn nhw beth bynnag.

No comments: