Saturday, October 17, 2020

pysgod a sglodion

Mae tafarn newydd yn y dref. Dw i ddim na'r gŵr yn yfed cwrw, ond wedi gweld fish & chips ar y fwydlen sydd yn brin yn y dref, aethon ni yno neithiwr. Wedi aros dros 45 munud, yr hyn a ges i oedd creision, dim sglodion! Wir, gelwyd creision yn chips yn America; gelwyd chips yn French fries. Ond roeddwn i'n meddwl mai enw priod ydy fish & chips. Bwytes ond lond llaw, a rhoi'r gweddill i'r gŵr a gafodd dolur rhydd yn y nos. Na awn ni yno byth eto.

No comments: