Thursday, October 29, 2020

pleidleisio'n gynnar

Cewch chi bleidleisio'n gynnar heddiw ac yfory yn Oklahoma. Dyma'r gŵr fynd i'r orsaf bleidleisio cyn i'r drws agor. Mae o'n bell fwrdd oddi wrth y drws blaen bron i awr yn ddiweddarach! Mae ciw hir o bobl yn sefyll yn amyneddgar yn y glaw oer. Welais erioed y fath o frwdfrydedd dros etholiad. 

No comments: