Friday, March 12, 2021

gwas i'r gweinidog

Wrth agor drws adeilad yr eglwys ddoe, gwelais olygfa ryfedd - roedd "rhywun" wrthi'n glanhau'r llawr. Nid y gweinidog sydd yn gwneud y gwaith hwfro'n wythnosol oedd o, ond robot crwn sydd yn edrych fel chwilen ddu fawr! Roedd o mor rhyfeddol fel roeddwn i'n ei ddilyn am sbel. Methodd lanhau rhyw gongl neu ddau, ond ar y cyfan roedd o braidd yn dda - mynd o gwmpas yn araf wrth newid cyfeiriad pan darodd wal. Mae'r teclyn bach yn help mawr i'r gweinidog dw i'n siŵr!

No comments: