Tuesday, March 23, 2021

saig higan

Roedd fy merch hynaf wrthi'n coginio ddydd Sadwrn er mwyn paratoi saig Higan, sef Diwrnod Cyhydnos Wanwynol. Coginiodd hi anko (past melys ffa coch) hyd yn oed yn lle agor tun. Roedd rhaid iddi wneud cyri, fodd bynnag, yn hytrach na soba (nwdls gwenith yr hydd) oherwydd nad ydy'i gŵr yn hoffi soba

No comments: