Saturday, March 13, 2021

llais y bobl


Doeddwn i erioed wedi clywed COVFEFE cyn darllen erthygl amdanyn nhw; gwaharddodd Chase Bank y cwmni coffi hwnnw rhag defnyddio'u system oherwydd bod COVFEFE yn cefnogi'r Arlywydd Trump. Wedi'r mater fynd yn gyhoeddus, cynyddodd gwerthiant coffi COVFEFE 8 mil y cant. Dw innau newydd archebu pecyn o ffa coffi tywyll. Clywch lais y bobl!

No comments: