Tuesday, June 15, 2021

dokudami


Dyma erthygl newydd gan fy merch yn Japan. Dokudami, sef perlysiau traddodiadol gyda blodau hardd ydy pwnc yr wythnos 'ma. Mae yna nifer o ddefnydd ar eu cyfer nhw sydd gan arogl unigryw - annymunol i rai a dim byd i'r lleill. Dw i'n hollol gyfarwydd â nhw oherwydd fy mod i wedi yfed te Dokudami ers roeddwn i'n fabi bach.

No comments: