Wednesday, June 9, 2021

tryledwr crog

Dw i newydd brynu'r peth bach hwn sydd yn hynod o gyfleus. Tryledwr clai ydy hwn a wnaed gyda llaw gan ddynes yn Florida. Fe wnaeth hi ddefnyddio cragen fôr a gasglodd ei hun ar y traeth fel mold. Mae'n ysgafn a phert. Dw i'n medru clywed fy hoff arogl trwy'r dydd lle bynnag bydda i.

No comments: