Monday, June 21, 2021

penwythnos o ddathlu

Roedd sawl dathliad dros y penwythnos diwethaf - dau benblwydd, Sul y Tadau a phenblwydd priodas fy merch hynaf. Er na allodd yr holl deulu fod gyda'n gilydd yn gorfforol, roedden ni'n medru dathlu'r achlysur drwy FaceTime, diolch i'r dechnoleg fodern. Mae fy merch a'i gŵr dal yn Dallas heddiw i fwynhau'r gweddill o'r dathliad.

No comments: