Friday, September 24, 2021

dau grwban

Cafodd awyren ei atal am 15 munud oherwydd crwban ar redfa ym maes awyr Narita, Japan. Tra bod y staff yn ei ddal, roedd y teithwyr yn aros yn yr awyren yn amyneddgar, wedi clywed beth ddigwyddodd. Dwedodd un ohonyn nhw fod o'n beth braidd yn ddoniol oherwydd bod y crwban bach wedi atal awyren fawr gyda darlun crwban arno fo!

No comments: