Wednesday, September 22, 2021

dau lun

Penblwydd y gŵr oedd hi ddoe. Dw i wedi tynnu lluniau bob blwyddyn gyda'r plant o'i gwmpas o. Mae'r nifer ohonyn nhw'n lleihau dros flynyddoedd wrth iddyn nhw dyfu a gadael cartref. Dim ond yr ifancaf sydd gartref bellach. (Mae o ar fin gadael.) Crasais bastai pwmpen ar gais a dathlu'r diwrnod. Dyma'r llun ynghyd â un o'i benblwydd 22 mlynedd yn ôl, gyda fy mam. Y babi yn ei freichiau yn yr hen lun sydd yn sefyll gyda baner America tu ôl iddo yn y llun diweddaraf.

No comments: