Monday, September 6, 2021

pfivermectin


Mae Pfizer newydd gyhoeddi bydden nhw'n dechrau gwerthu moddion newydd sbon a elwir Pfivermectin er mwyn trin haint Coronafeirws, yn ôl Babylon Bee. Mae o'n swnio'n ofnadwy o debyg i Ivermectin ac mae o'n gweithio yn yr union fodd ag Ivermectin, ond y gwahaniaeth mawr ydy na fydd Pfivermectin yn eich troi chi yn geffyl, a bydd o'n costio 30,000 y cant yn fwy nag Ivermectin! Da iawn, y Wenynen.

No comments: