Wednesday, October 13, 2021

gwell hwyr na

Dw i a'r gŵr newydd sylweddoli bod ni'n dal i dalu am ffôn ein merch ifancaf ers iddi symud i fyw yn Japan 18 mis yn ôl, a hithau heb ei ddefnyddio. Roedden ni'n meddwl mai pris cynhwysfawr oedd y bil. Mae'n amlwg nid felly. Rhoddon ni bron i 600 o ddoleri yn anrheg i AT&T. Ond gwell hwyr na hwyrach. Mae popeth yn iawn rŵan; byddwn ni'n talu 32 doler yn llai o hyn ymlaen.

No comments: