Friday, October 29, 2021

sioe gelf ddigidol

Mae arddangosfa gelf ddigidol yn cael ei chynnal yn Tokyo rhwng Hydref 28 a Thachwedd 3, gan farchnad NFT. Mae fy merch hynaf wrthi'n creu celf yn y modd newydd sbon ers misoedd, a chafodd hi gyfle i arddangos ei waith yno. Yn anffodus, mae'n rhy anodd iddi deithio i Japan ar hyn o bryd oherwydd y cyfyngiadau cyfredol, ac felly rhaid iddi golli bod yn bresennol ar yr achlysur pwysig.

No comments: