Monday, June 29, 2009

jerry hunter


Fedrech chi goelio mai Americanwr sy wedi dysgu Cymraeg sy'n siarad â Dewi Llwyd yn ei *raglen ddiweddaraf? Mae Dr. Jerry Hunter yn dysgu (fel athro) yn Adran Gymraeg ym Mhrifysgol Bangor ac wedi ennill Llyfr y Flwyddyn (yn y Gymraeg) wrth gwrs. Ond rhaid cyfaddef mod i ddim yn disgwyl i'w Gymraeg llafar cytal â'r Cymry Cymraeg cynhenid. Dw i'n llawn edmygedd a mewn sioc fawr ar yr un pryd.

*Mae o'n cychwyn tua 39 munud o'r dechrau.

No comments: