Tuesday, August 11, 2009

yn ôl o gymru

Helo bawb! Diolch i chi a wnaeth roi dymuniadau gorau i mi wrth i mi gychwyn fy daith i Gymru. Dw i'n ôl yn byw ac yn iach wedi cael amser bendigedig. Hoffwn i ddechrau adrodd fy hanes cyn gynted ag y medra i. Mae'n braf cael sgrifennu fy mlog unwaith eto.

3 comments:

Corndolly said...

Dw i'n falch o glywed dy fod di yn ôl yn ddiogel ac yn edrych ymlaen at ddarllen dy flog unwaith eto.

Linda said...

Finna hefyd yn edrych ymlaen i ddarllen dy hanes . Yn hoffi'r llun ar flaen dy flog. Oedd , mi 'roedd hi'n ddiwrnod hyfryd yn y 'steddfod :)

Emma Reese said...

Diolch i chi! Mae'r lluniau'r camerau tafladwy'n barod rwan.