Friday, October 2, 2009

o gymru

Dyma alaw sy'n glynu'n dynn wrth eich meddwl yn syth. Dw i'n siwr mod i wedi clywed y gân hon o'r blaen, ond dyma'r tro cyntaf i mi glywed y fersiwn llawn a hanes tu ôl iddi hi. Mae'n wefreiddiol. Bryn Terfel sy'n ei chyflwyno ar Radio Cymru

3 comments:

Corndolly said...

Diolch am y ddolen, dw i wedi gwrando ar y cân, ond heb ei chlywed o'r blaen. Dw i'n hoffi'r pentwr o goed tân !

Emma Reese said...

Dw i'n hoff iawn o'r gân yma sy'n dod at eich calonnau.

Fi a Ken a wnaeth helpu'r gwr efo'r gwaith pentyrru'r coed tân!

Emma Reese said...

Dw i newydd brynu O Gymru gan Jane Evans ar iTune! Mae hi'n wych!