Tuesday, February 2, 2010

dadmer


Mae hi'n cynhesu gryn dipyn ac mae'r eira'n prysur doddi. Cawson ni amser gwych ynddo fo. Dw i'n falch nad oedd yna ddifrod y tro 'ma. Rhaid bod yn ofalus wrth gerdded allan serch hynny. Does wybod pryd syrthiai darn o eira gwlyb ar eich pennau oddi ar y coed heb sôn am y pibonwy miniog.

No comments: