Monday, January 3, 2011

tân braf


Ydyn ni'n cael gaeaf mwyn eleni. Mae'n ddigon oer yn gyson o'r diwedd i gynnau tân yn ein llosgwr logiau. Gan fod y mab hynaf a oedd yn arfer helpu torri coed tân oddi cartref bellach (mae e ar ei wyliau yn Corea ar hyn o bryd,) y mab fengaf 11 oed a helpodd ei dad i wneud y gwaith ddoe.

Er bod yna waith syrffedes a budr i gadw'r tân, mae e'n cynhesu'r tŷ'n braf wedi'r cwbl. Cawson ni goed gwych gan ffrind mae'n ymddangos; does fawr o ludw wrth iddyn nhw losgi. Rhaid i mi goginio stiw cig eidion ar y llosgwr yr wythnos hon.

No comments: