Saturday, January 1, 2011

diwedd y gwyliau


Daeth y teulu'n ôl yn ddidramgwydd heddiw wedi mwynhau eu hunan i'r eithaf yn Hawaii heb sôn am dreulio amser gwerthfawr gyda rhieni'r gŵr. Aeth yr ail ferch yn ôl i Japan i ailddechrau gweithio fel tiwtor Saesneg.

Ces i anrhegion o Japan ganddi hi; edrychwch ar un ohonyn nhw! Addurn bach twt a wnaed yn Japan.

Roedd yn wythnos braf heb orfod gwneud fawr o waith tŷ, ond dw i'n falch o fynd yn ôl i'r bywyd arferol, a dweud y gwir.

Blwyddyn Newydd Dda i chi i gyd.


No comments: