Tuesday, March 7, 2017

adlewyrchiadau oklahomanaidd

Cawson ni storm ofnadwy o gryf neithiwr. Roeddwn i'n ofni y byddai ffenestr fy ystafell wely yn cael ei chwalu hyd yn oed oherwydd y gwynt nerthol. Roedd popeth yn iawn y bore 'ma, fodd bynnag ar wahân i rai canghennau a syrthiodd yn yr iard gefn. Golchodd y storm yr awyr yn lân, ac roedd yn fore braf. Des i ar draws coeden flodeuog yn y goedwig.

No comments: