Thursday, March 16, 2017

siom a gobaith

Tra ces i fy siom na enillodd plaid Geert Wilders y mwyafrif yn yr etholiad yn yr Iseldiroedd, mae'n braf clywed bod hi wedi ennill pum sedd ychwanegol, ac felly daeth hi'n ail; collodd y blaid fwyaf wyth sedd. Na chafodd Mr. Wilders ei guro i'r llawr chwaith; mae o'n dal yn benderfynol a dewr dros ei wlad. Dymunaf y gorau iddo fo a phobl yr Iseldiroedd.

No comments: