Thursday, March 2, 2017

chwech

Maen nhw wedi goroesi'r nosweithiau oer. Er bod y nifer wedi gostwng i chwech, mae'n tiwlipau ni'n ymddangos yn iawn. Dim ond un a flodeuodd y llynedd; gobeithio y cawn ni weld mwy o flodau eleni. 

No comments: