Wednesday, March 15, 2017

happy house

Prynais falwr ffa coffi; peth newydd sbon i mi. Es i'r siop bwyd iechyd yn y dref am goffi ffa cyfan; maen nhw'n rhostio ffa yn y siop. Dewisais ffa o'r enw Happy House. Dyma falu ychydig i wneud paned. Mae'r ffa'n arogli'n hyfryd. Dw i ddim yn siŵr pa un sydd yn gyfrifol am y paned gwych - y malwr neu'r ffa. Rodd yn goffi hynod o flasus heb fod yn sur o gwbl.

No comments: