Tuesday, March 5, 2019

sylw i'r nofel

Yn anffodus dyma ddiwedd Nofel Heb Enw. Gan mai dros deg mlynedd yn ôl sgrifennais i hi, dw i ddim yn cofio sut dylai'r stori fod wedi datblygu. Hoffwn innau ddarllen gweddill y nofel! Ffuglennol ydy'r holl gymeriadau ar wahân i Evan Jones o Gymru a oedd yn genhadwr i Lwyth Cherokee. Roedd gen i ddiddordeb mawr yn ei hanes o'r blaen, wedi ffeindio mai yn y dref hon mae ei fedd. Roedd dyn arall sydd yn honni iddo gyfieithu'r Testament Newydd i iaith Cherokee, ond dw i'n cefnogi'r theori sydd yn priodoli'r gwaith i Evan Jones.

No comments: