Friday, November 8, 2019

anrheg slei

Ces i fy synnu yn gweld bag anrheg ar fwrdd bwyta'r bore 'ma. Dwedodd y gŵr wrtha' i am ei agor - pecyn o baprica o Hwngari! Roeddwn i'n meddwl ei archebu o'r blaen, ond penderfynais beidio, a'i osod yn y fasged "prynu yn y dyfodol" Amazon. Gwelodd y gŵr y peth, a'i archebu'n slei bach yn anrheg pen-blwydd i mi! Dw i'n awyddus i goginio goulash eto a defnyddio'r sbeis. 

No comments: