Tuesday, November 5, 2019

bod yn wyliadwrus

Postiodd y gŵr lun a dynnwyd tair blynedd yn ôl cyn yr etholiad arlywyddol. Daeth myfyrwyr ac athrawon Ysgol Optometreg at ein gilydd er mwyn gweddïo dros America a'r etholiad. Dw i a'r gŵr yn gweddïo’n ddi-baid dros yr Arlywydd Trump ers hynny, ond mae'r amser wedi dod yn barod i ddwysáu'r dasg. Er bod yr Arlywydd yn gweithio'n hynod o galed dros America, a drwyn canlyniadau ardderchog, ac mae'r Democratiaid yn datguddio eu ffolineb a thwyll mwyfwy, rhaid bod yn wyliadwrus.

No comments: