Thursday, November 7, 2019

ffôn

Pryd bynnag bydda i'n clywed y ffôn yn canu wrth iddo ddangos pwy sydd yn fy ngalw, dw i'n ddiolchgar am y dechnoleg fodern. Does dim rhaid ateb galwadau annifyr rhai sydd eisiau gwerthu pethau. Dw i'n cofio'n iawn pan oeddwn i'n meddwl pa mor braf byddai hi pe byddwn i'n medru gwybod pwy sydd yn fy ngalw heb godi'r ffôn. Gwireddwyd fy mreuddwyd!

No comments: