Friday, November 1, 2019

cefnogi israel

Dylai pob Cristion go iawn cefnogi Israel. Cannwyll llygad Duw maen nhw, er gwaethaf eu hanffyddlondeb drwy'r canrifoedd. Dydy detholiad Duw ddim yn seiliedig ar eu teilyngdod ond ei ffyddlondeb. Gwraidd Cristnogion ydy Israel wedi'r cwbl. Dw i'n falch dangos undod gyda nhw.

No comments: