Wednesday, March 1, 2023

ddydd gŵyl dewi hapus

"Byddwch lawen a chadwch eich ffyd a'ch credd, a gwnewch y petheu bychain a glywsoch ac y welsoch gennyf i."


No comments: