Saturday, March 18, 2023

hunllef

Wedi treulio pythefnos bendigedig yn Japan, daeth fy merch hynaf adref neithiwr. Dwedodd, fodd bynnag, fod yna anhrefn ac oedi ym mhob maes awyr gyda nifer mwy o deithwyr mewn ciw ofnadwy o hir a welodd erioed. Roedd rhaid iddi redeg o borth i borth ym Maes Awyr Denver hyd yn oed er mwyn dal yr awyren olaf at Oklahoma City. O leiaf na fuodd unrhyw beilot farw'n sydyn, ond mae'n amlwg bod y sefyllfa deithio mewn awyren yn gwaethygu.

No comments: