Saturday, March 4, 2023

drws newydd

Mae gannon ni ddrws newydd i'r garej. Daeth perchennog busnes bach i'w osod ddyddiau'n ôl. Aeth o â'r hen ddrws gydag o hefyd. Gyda gweithiwr arall, cymerodd ond awr a hanner i gwblhau popeth. Mae'r drws yn gweithio'n ardderchog, a does dim bwlch at y gongl i bryfed ddod i mewn chwaith. (Gollyngdod mawr i mi!)

No comments: