Friday, December 31, 2010

y cawr addfwyn


Dw i newydd orffen hunangofiant y cawr addfwyn, sef John Charles, un o'r pêl-droedwyr gorau yn y byd. Fe wnes i ymddiddori ynddo ef yn ddiweddar oherwydd yr elfennau Cymreig ac Eidalaidd yn ogystal â phêl-droed.

Yr hyn a wnaeth fy nharo mwy na'i sgil athrylith fel pêl-droediwr oedd y ffaith ei fod e'n ddyn gostyngedig ac 'addfwyn' dros ben. Doedd e erioed wedi ffowlio'n fwriadol yn erbyn neb ar y cae na thalu'n ôl er fod ef ei hun wedi cael ei gicio, ei daclo a phoeri arno'n ddi-ri.

Roedd yn hynod o ddifyr darllen am ei bum mlynedd ogoneddus gyda Juventus. (Roeddwn i wrthi'n chwilio am ei glipiau ar You Tube neithiwr.) Ond rhaid cyfaddef nad oedd gen i galon i ddarllen popeth a ddilynodd wedyn.

Hoffwn i fod wedi gwylio un o'i gemau yn yr Eidal!

No comments: