Thursday, February 17, 2011

cymro yn arkansas!

Fedra i ddim credu bod yna Gymro yn Arkansas, ym mhrifysgol fy mab i fod yn fanwl. Athro mathemateg ydy o, ac mae fy mab yn ei ddosbarth y tymor 'ma. Dwedodd fy mab mai o Gymru mae ei athro mathemateg yn dod, a dyma ei siarsio i ffeindio mwy amdano fo.

O Borthcawl mae John yn dod ac yn byw yn Arkansas ers 20 mlynedd. Mae o'n dychwelyd i Gymru ddwywaith y flwyddyn. Dwedodd fy mab mai dyn hynaws ydy ei athro.

Efallai bod yna Gymro neu ddau arall (neu Gymraes wrth gwrs) yn cuddio rhywle yn yr ardal 'ma!

No comments: