Monday, February 14, 2011

ta-ta


Efallai mai oedolion sy'n galaru am yr iglw mwy na'r plant. Es i weld sut mae o bnawn 'ma. A dyma fo'n troi ond yn dalp o eira gwlyb. Roedd y cymydog sy'n gofalu am yr hogyn o'r Almaen yn digwydd bod, a dyma ni'n cysuro'n gilydd gan ddweud pa mor drist bod yr iglw wedi mynd yn barod, a pha hwyl a gafodd y plant yn ei godi.

Mae'r gwanwyn ar drothwy.

No comments: