Monday, April 11, 2011

fel dŵr oer i lwnc sychedig

Felly y mae newydd da o wlad bell.

Dw i newydd glywed gan Judy o'r Bala, y ddynes roeddwn i'n aros efo hi yn ystod Eisteddfod y Bala ddwy flynedd yn ôl. Mae hi newydd ddarllen fy e-bost yrrais i ati hi ddechrau fis Rhagfyr gan ddweud nad ydy hi'n mynd ar y we'n aml. Mae'r rhyngrwyd yn rhan annatod o fy mywyd bellach ac mae'n anodd dychmygu peidio mynd ar y we am fisoedd. Roedd yn braf, fodd bynnag, clywed ganddi hi unwaith eto'n cofio'r dyddiau arhosais i yn ei thŷ a chael ei chwmni dymunol.

No comments: