Friday, April 15, 2011

oerni

Mae'r tywydd wedi troi'n oer yn annisgwyl unwaith yn rhagor. Trodd y gwres canolog ymlaen heddiw. Rhaid i mi beidio â golchi dillad y gaeaf tan fis Mai o hyn ymlaen!

Roedd y tiwlipau i gyd wedi blodeuo heb dramgwydd er bod nhw wedi colli eu pennau erbyn hyn. Mae ganddyn nhw olwg arbennig o drist arnyn nhw gan fod y coesynnau'n dal i sefyll yn syth. Mae geiriau Begw'n seinio yn fy mhen unwaith eto - biti ynte...

No comments: