Sunday, April 10, 2011

pot lwc rhyngwladol


Ia, pot lwc arall, ac roedd y bwyd yn dda unwaith yn rhagor! Roedden ni i fod i baratoi bwyd o wledydd eraill eto; y tro hwn, fe wnes i drio bwyd Almaenaidd - selsig a sauerkaut. Roedd o'n arbennig o syml ond blasus. Bydd rhaid i mi ei wneud o eto i'r teulu. Dyma'r rysáit os oes yna rywun sydd eisiau ei gweld.

No comments: