Tuesday, June 12, 2018

aelod newydd

Dw i newydd ymuno â NRA. Does gen i ddim gynnau, a dw i ddim yn bwriadu ymarfer saethu chwaith er mai hyfforddwr conceiled carry ydy fy ngŵr. Eisiau cefnogi'r Ail Welliant ynghyd â NRA sydd yn gwarchod rhyddid Unol Daleithiau America dw i. Mae ganddo chwe miliwn o aelodau sydd yn cynnwys mamau, tadau, athrawon, myfyrwyr, gweithiwyr a pherchenogion cwmni, siopwyr, ffermwyr, pysgotwyr, heddweision, dynion tân, meddygon a mwy. Maen nhw eisiau amddiffyn eu teuluoedd rhag trais a therfysgwyr. Pobl hollol gyffredin ydyn nhw, nid eithafwyr a labelwyd gan y prif gyfryngau.

1 comment:

Trevor Perez said...

WONDERFUL Post.thanks for share..extra wait .. … online casinos for us players