Saturday, June 16, 2018

tŷ bach cymunedol

Mae'n ymddangos bod y cathod yn y gymdogaeth wedi dewis ein hiard ni fel eu tŷ bach cymunedol. Cafodd cath arall ei gweld ar y camera diogelwch. Gosododd y gŵr weiren cwt ieir ar y llecyn. Mae o'n gweithio. Ond does gynnon ni ddim digon. Cloddiodd cath (neu gathod) y rhan lle nad oes weiren. Dyma ddyfeisio rhwystr am y tro. Rhaid iddo weithio nes i'r gŵr brynu mwy o weiren.

No comments: