Friday, June 15, 2018

penderfyniad hurt arall

Pasiodd y Cenhedloedd Unedig benderfyniad hurt arall. Mae cymaint o droseddau hawliau dynol erchyll yn mynd ymlaen yn y byd bob dydd, ond cyhuddo IDF am "ddefnyddio grym eithafol yn erbyn pobl Gaza druan" ydy eu hoff bwnc diweddar. Maen nhw'n anwybyddu Hamas sydd yn benderfynol o dorri'r ffin er mwyn lladd pob Iddew, a defnyddio pobl Gaza fel tarian dynol; addawon nhw lansio 5,000 barcud tân at dir Israel ar achlysur diwedd Ramadan, eu gŵyl sanctaidd. Beth mae'r CU yn disgwyl i IDF wneud? Gadael i Hamas ddinistrio pobl Israel? Cywilydd ar y gwledydd, gan gynnwys Japan, a bleidleisiodd dros y penderfyniad. 

No comments: