Thursday, October 31, 2019

caru israel

Dw i'n dal i wrando ar bregeth gan Pastor Paul o Gapel Galfaria bob bore, a chael fy mendithio gan ei fewnwelediad drwy'r Ysbryd Glân. Yn ei bregeth heddiw cyhoeddodd ei gariad diffuant tuag at Israel unwaith eto; dylai pob Cristion garu Israel; fedrith ddim deall pam fod rhai sydd yn caru Duw ddim yn caru Israel. Symbol undod ag Israel ydy'r menorah tu ôl iddo fo. Cytuno'n llwyr!

No comments: