Friday, September 25, 2009

gwers sydyn ar hanes cymru

Diolch i YouTube, ces i wers ddifyr ar hanes Owain Glyndwr. Mae yna wyth yn y gyfres sydyn. Roedd yn haws o lawer deall y sylwedd na drwy ddarllen llyfrau. Wrth gwrs y byddai'r wybodaeth yn help mawr os byddwn i eisiau darllen mwy amdano fo o hyn ymlaen. 

3 comments:

Nic said...

Dw i'n cofio gweld y rhaglen 'ne ar y teledu yn nhŷ fy chwaer-yng-nghyfraith yng Ngwald-yr-Haf. Doedd hi ddim erioed wedi clywed enw Owain, a ddim yn deall pam oedden ni eisiau gwylio'r fath raglen.

Emma Reese said...

Gobeithio y bod hi'n gwybod tipyn amdano fo bellach.

Nic said...

Na, doedd dim diddordeb 'da hi o gwbl. Wnaeth hi ddim gwylio gyda ni. Rhy fishi chwarae gyda ei Blackberry.