Friday, October 12, 2012

bargen

Mae'n mynd yn anos fyth ffeindio dillad dw i'n eu hoffi; dw i ddim yn hoffi'r ffasiwn ddiweddar o gwbl. Ia, hen ffasiwn dw i. Yr unig le sy'n gwerthu dillad fy steil ydy siopau elusen. Ffeindiais i fargen - tri chrys am $7.56 gan gynnwys y dreth, ac maen nhw'n steil "traddodiadol." Dw i'n hapus iawn efo nhw yn enwedig y crys gwyrdd olewydd - fy hoff liw. Hwrê!

No comments: