Wednesday, October 10, 2012

cymorth drwy skype

Mae fy merch angen help efo ei gwaith cartref yn aml (mathemateg.) Mae ei thad neu ei chwaer hyn yn ei helpu fel arfer. Mae o yn Japan yr wythnos yma ac roedd ei chwaer yn gweithio yn Braum's pan roedd hi angen help un noson. (Fedra i ddim, chi'n gweld.) Pan oeddwn i'n sgwrsio efo'r gŵr, dyma hi'n dod a gofyn a allai hi siarad â'i thad. Llwyddodd i gael cymorth wrth ddangos ei phapur ato fo drwy'r camera!

No comments: