Wednesday, October 17, 2012

peth bach braf

Diwrnod cyntaf gwyliau'r hydref ydy hi heddiw, i blant yr ysgol o leiaf. Wedi siarad efo'r athrawon yn bersonol, es i'r eglwys sy'n ddrws nesa i'r ysgol i lanhau'r tai bach. Mae'r aelodau'n glanhau'r adeilad a thorri'r lawnt. Y fi sy'n gyfrifol am y tai bach. Hwrê! Mae gynnon ni holders papur tŷ bach newydd sbon. Roedd gan yr hen holders gynllun ofnadwy a oedd yn arfer brifo fy mysedd pan rois i roliau newydd. Penderfynais i ofyn i George sydd yn gwneud y gwaith cynnal a chadw wythnos yn ôl am osod rhai newydd. Un dibynadwy a gweithgar ydy o. (Mae o yn ei 80au.)

No comments: