Monday, October 29, 2012

maen nhw ym mhob man

Dw i'n synnu (a ddim yn synnu ar yr un pryd) bod Radio Cymru'n medru ffeindio Cymry Cymraeg lle bynnag rhywbeth mawr yn digwydd yn y byd. Dw i newydd glywed Cymraes yn Efrog Newydd a oedd yn adrodd ei phrofiad wrth i Gorwynt Sandi nesau at y ddinas. Gobeithio bydd y bobl yn gadael eu cartrefi am lochesi diogel yn fuan.

No comments: