Monday, October 8, 2012

hidlen dŵr

Aeth tri o aelodau'r eglwys i Haiti i balu ffynhonnau a dychwelyd yn ddiweddar. Aethon nhw â pheiriant cloddio sydd yn gweithio'n effeithiol iawn a llwyddo i balu nifer o ffynhonnau dros y bobl sy'n dal i ddioddef yno. Dangoson nhw "welltyn" dyfeisgar hefyd; hidlen dŵr ydy o. Mae o'n medru hidlo dros 700 litr o ddŵr budr. Bydd o'n help enfawr i bobl sydd heb ddŵr glân. Er mwyn  dangos sut mae o'n gweithio, yfodd un o'r tri ddŵr a gasglwyd yn ffrwd y dref. (Gweler lliw'r dŵr!)

No comments: